WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Decyzje Dziekana

 

Rok 2021

Decyzja nr 1/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia nauczycieli akademickich do przewodniczenia komisjom przeprowadzającym egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2020/2021.

Decyzja nr 2/2021    (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 03 marca 2021 roku w w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2021/2022 oraz wyznaczenia egzaminatorów.

Decyzja nr 3/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach w dniu 23 kwietnia 2021 roku

Decyzja nr 4/2021  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w składzie zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego

Decyzja nr 5/2021  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie powołania na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Wydziałowego Koordynatora ds. Programu ERASMUS+

Decyzja nr 6/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie sposobu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w programie studiów w zakresie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia oraz zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Decyzja nr 7/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 28 maja 2021 roku z dnia 02 czerwca 2021 roku w sprawie powołania na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Wydziałowego Koordynatora ds. Programu ERASMUS+

Decyzja nr 8/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie powołania na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk

o Zwierzętach komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022

Decyzja nr 9/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie powołania na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach komisji ds. stypendium projakościowego

Decyzja nr 10/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 1 września 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego i szczegółowego terminarza zjazdów na studiach niestacjonarnych
załącznik do Decyzji Dziekana nr 10/2021

 

Rok 2020

Decyzja nr 19/2020   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Kolegium Dziekańskiego Wydziału Agrobioinżynierii
i Nauk o Zwierzętach na kadencję w latach 2020-2024.

Decyzja nr 18/2020 (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany koordynatora systemu kontroli zarządczej Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

Decyzja nr 17/2020   (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji do spraw oceny zatrudnienia i przydatności do pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na kadencję w latach 2020-2024

Decyzja nr 16/2020   (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. promocji Wydziału na kadencję w latach 2020-2024

Decyzja nr 15/2020  (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji do spraw Oceny Nauczycieli Akademickich na kadencję w latach 2020-2024

Decyzja nr 14/2020   (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny jakości kształcenia na kadencję w latach 2020-2024

Decyzja nr 13/2020  (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. jakości kształcenia na kadencję w latach 2020-2024

Decyzja nr 12/2020   (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 29 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na rok akademicki 2020/2021
(studia doktoranckie)

Decyzja nr 11/2020   (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 29 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na rok akademicki 2020/2021
(studia pierwszego i drugiego stopnia)

Decyzja nr 10/2020   (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 01 października 2020 roku w sprawie powołania na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach opiekunów pierwszych lat studiów pierwszego stopnia

Decyzja nr 9/2020   (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 02 września 2020 roku w sprawie powołania na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Zespołu
ds. oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk