WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Decyzje Dziekana

 

Rok 2023

Decyzja nr 1/2023  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczycieli akademickich do przewodniczenia komisjom przeprowadzającym egzaminy dyplomowe oraz powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Agrobioinżynieriii Nauk o Zwierzętach w roku akademickim 2022/2023

Decyzja nr 2/2023  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2023/2024 oraz wyznaczenia egzaminatorów

Decyzja nr 3/2023  (wersja dostępna cyfrowo) 
z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego i szczególowego terminarza zajęć na studiach niestacjonarnych -załącznik

Decyzja nr 4/2023  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie powołania opiekunów lat studiów

Decyzja nr 5/2023  (wersja dostępna cyfrowo) 
z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk
o Zwierzętach w dniu 21 marca 2023 roku

Decyzja nr 6/2023  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie powołania opiekuna studiów 

Rok 2022

Decyzja nr 1/2022  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie powołania zespołu do spraw utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia 
o nazwie agrobiznes

Decyzja nr 2/2022  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia nauczycieli akademickich do przewodniczenia komisjom przeprowadzającym egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Decyzja nr 3/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się w stosunku do poszczególnych egzaminów i zaliczeń kończących określone zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022

Decyzja nr 4/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2021/2022 oraz zmian wśród egzaminatorów

Decyzja nr 5/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie powołania Rady Interesariuszy przy Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

Decyzja nr 6/2022  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie powołania Rady Interesariuszy przy Instytucie Zootechniki i Rybactwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

Decyzja nr 7/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie powołania opiekunów lat studiów

Decyzja nr 8/2022  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 08 marca 2022 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023 oraz wyznaczenia egzaminatorów

Decyzja nr 9/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach w dniu 16 marca 2022 roku

Decyzja nr 10/2022  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach w dniu 24 marca 2022 roku

Decyzja nr 11/2022  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023 oraz zmian wśród egzaminatorów

Decyzja nr 12/2022  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie uchylenia Decyzji Dziekana nr 11/2022

Decyzja nr 13/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023 oraz zmian wśród egzaminatorów

Decyzja nr 14/2022  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie powołania wydziałowej Komisji ds. weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla kierunku agroleśnictwo

Decyzja nr 15/2022  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie powołania wydziałowej Komisji ds. weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla kierunku zootechnika

Decyzja nr 16/2022  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie zmian w składzie zespołu ds. jakości kształcenia

Decyzja nr 17/2022  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 1 września 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego i szczegółowego terminarza zjazdów na studiach niestacjonarnych załącznik

Decyzja nr 18/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 3 października 2022 roku w sprawie powołania na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
opiekunów pierwszych lat studiów pierwszego stopnia

Decyzja nr 19/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 12 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na rok akademicki 2022/2023

Decyzja nr 20/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk  
o Zwierzętach w dniu 17 listopada 2022 roku

Decyzja nr 21/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w składzie zespołu ds. jakości kształcenia

Rok 2021

Decyzja nr 1/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia nauczycieli akademickich do przewodniczenia komisjom przeprowadzającym egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2020/2021.

Decyzja nr 2/2021    (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 03 marca 2021 roku w w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2021/2022 oraz wyznaczenia egzaminatorów.

Decyzja nr 3/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach w dniu 23 kwietnia 2021 roku

Decyzja nr 4/2021  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w składzie zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego

Decyzja nr 5/2021  (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie powołania na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Wydziałowego Koordynatora ds. Programu ERASMUS+

Decyzja nr 6/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie sposobu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w programie studiów w zakresie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia oraz zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Decyzja nr 7/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 28 maja 2021 roku z dnia 02 czerwca 2021 roku w sprawie powołania na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Wydziałowego Koordynatora ds. Programu ERASMUS+

Decyzja nr 8/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie powołania na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk

o Zwierzętach komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022

Decyzja nr 9/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie powołania na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach komisji ds. stypendium projakościowego

Decyzja nr 10/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 1 września 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego i szczegółowego terminarza zjazdów na studiach niestacjonarnych załącznik do Decyzji Dziekana nr 10/2021

Decyzja nr 11/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 7 września 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych inżynierskich załącznik do Decyzji Dziekana nr 11/2021

Decyzja nr 12/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 15 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na rok akademicki 2021/2022

Decyzja nr 13/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 19 października 2021 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach w dniu 21 października 2021 roku

Decyzja nr 14/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 26 października 2021 roku w sprawie realizacji zajęć w formie zdalnej

Decyzja nr 15/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 27 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na rok akademicki 2021/2022

Decyzja nr 16/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 29 października 2021 roku w sprawie powołania zespołu ds. jakości kształcenia na kadencję 2020-2024

Decyzja nr 17/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 02 listopada 2021 roku w sprawie realizacji zajęć w formie zdalnej

Decyzja nr 18/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 02 listopada 2021 roku w sprawie realizacji zajęć w trybie zdalnym

Decyzja nr 19/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 03 listopada 2021 roku w sprawie realizacji zajęć w trybie zdalnym

Decyzja nr 20/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 04 listopada 2021 roku w sprawie realizacji zajęć w formie zdalnej

Decyzja nr 21/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 04 listopada 2021 roku w sprawie realizacji zajęć w formie zdalnej

Decyzja nr 22/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie realizacji zajęć w trybie zdalnym

Decyzja nr 23/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania zespołu do spraw utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia o nazwie zarządzanie inżynierią produkcji

Pismo dotyczące sprostowanie omyłki w decyzjach Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach nr 13/2021, 14/2021, 17/2021, 18/2021, 19/2021, 20/2021, 21/2021 oraz 22/2021

Decyzja nr 24/2021   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie realizacji zajęć w trybie zdalnym

 

 

 

Rok 2020

Decyzja nr 19/2020   (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Kolegium Dziekańskiego Wydziału Agrobioinżynierii
i Nauk o Zwierzętach na kadencję w latach 2020-2024.

Decyzja nr 18/2020 (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany koordynatora systemu kontroli zarządczej Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

Decyzja nr 17/2020   (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji do spraw oceny zatrudnienia i przydatności do pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na kadencję w latach 2020-2024

Decyzja nr 16/2020   (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. promocji Wydziału na kadencję w latach 2020-2024

Decyzja nr 15/2020  (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji do spraw Oceny Nauczycieli Akademickich na kadencję w latach 2020-2024

Decyzja nr 14/2020   (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny jakości kształcenia na kadencję w latach 2020-2024

Decyzja nr 13/2020  (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. jakości kształcenia na kadencję w latach 2020-2024

Decyzja nr 12/2020   (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 29 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na rok akademicki 2020/2021
(studia doktoranckie)

Decyzja nr 11/2020   (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 29 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na rok akademicki 2020/2021
(studia pierwszego i drugiego stopnia)

Decyzja nr 10/2020   (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 01 października 2020 roku w sprawie powołania na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach opiekunów pierwszych lat studiów pierwszego stopnia

Decyzja nr 9/2020   (wersja dostępna cyfrowo)

z dnia 02 września 2020 roku w sprawie powołania na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Zespołu
ds. oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk