zdjecie 6 baner zoopsych z animaloter

Absolwent ukończy
 studia z tytułem zawodowym inżyniera. Absolwent będzie posiadał wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy ze zwierzętami. Uzyska wiedzę dotyczącą behawioru różnych gatunków zwierząt, ich obsługi oraz zasad profesjonalnej pielęgnacji. Uzyska wiedzę na temat przeprowadzania szkoleń zwierząt amatorskich w zakresie wykorzystania ich w różnych dziedzinach życia codziennego, a także wspomagających terapię osób o różnym spektrum niepełnosprawności. Nabędzie umiejętności dostosowywania swoich działań w ramach funkcjonowania, jako zoopsycholog oraz kontrolowania efektywności procesu terapii z udziałem zwierząt.

Absolwent będzie posiadał przygotowanie pedagogiczne niezbędne do wykorzystania terapii z udziałem zwierząt podczas zajęć edukacyjnych oraz terapeutycznych z osobami zdrowymi i z niepełnosprawnością, zgodnych ze standardami animaloterapii.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako administrator hoteli dla zwierząt, schronisk oraz profesjonalnych hodowli zwierząt towarzyszących i gospodarskich. Jako pracownik podmiotów gospodarczych i organizacji zajmujących się problemami dobrostanu i profilaktyki weterynaryjnej (gabinety weterynaryjne, kliniki dla zwierząt), firmy gromingowe. Absolwent może podjąć pracę również w: placówkach systemu edukacji, placówkach zdrowia lub pomocy społecznej, placówkach wspomagania terapeutycznego. Zasób wiedzy zdobytej podczas studiowanego kierunku może zostać wykorzystany również przez absolwenta do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.