WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Informacje ogólne dotyczące zasad rekrutacji na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 w tym wysokości opłat dostępne są tutaj

 

Studia podyplomowe prowadzone
przez Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa

zdjęcie do informacji opisującej ofertę studiów podyplomowych w Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa

Podyplomowe Studia z Rolnictwa

Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków
w Rolnictwie

Podyplomowe Studia Gospodarka Przestrzenna
Podyplomowe Studia Projektowania Terenów Zieleni
Studia Podyplomowe w zakresie Architektury Krajobrazu

Studia podyplomowe prowadzone
przez Instytut Instytut Zootechniki i Rybactwa

zdjęcie do informacji opisującej ofertę studiów podyplomowych w Instytucie Zootechniki i Rybactwa

Podyplomowe Studia Technologie Produkcji Drobiu