WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Osoby przyjęte na studia stacjonarne na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 proszone są o zgłaszanie się do Dziekanatu w celu:

  • podpisania ślubowania – po wcześniejszym dopełnieniu wszystkich formalności,
  • złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy – dotyczy osób przyjętych na kierunki rolnictwo oraz zoopsychologia z animaloterapią.

Przypominamy, iż złożenie zaświadczenia jest obowiązkowe.

Dyżury pracy Dziekanatu

poniedziałek - 10:00 – 14:00,

wtorek - 10:00 – 14:00,

środa - 10:00 – 14:00,

czwartek - dzień wewnętrzny

piątek - 10:00 – 14:00

Od 1 marca 2023 r. od godz. 12:00 uruchomione zostanie za pośrednictwem systemu USOSweb aplikowanie

o stypendium rektora.

Szczególy są dostępne na stronie USOSweb.