WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Osoby przyjęte na studia niestacjonarne na kierunek zootechnika na rok akademicki 2021/2022

proszone są o zgłaszanie się do Dziekanatu od 18 października 2021 r. w godzinach przyjęć Dziekanatu, w celu:

- podpisania ślubowania i odebrania elektronicznej legitymacji studenckiej,

- wniesienia opłaty za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie jest dobrowolne, składka wynosi 50 zł. Informacje na temat ubezpieczenia NNW - zakres ubezpieczenia

- złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Przypominamy, iż złożenie zaświadczenia jest obowiązkowe.

Studenci, którzy nie dopełnią tych formalności, nie będą mogli odebrać legitymacji studenckiej.

Jednocześnie przypominamy, iż opłatę za studia (jednorazową lub pierwszą ratę) należy wnieść w terminie do 15 października 2021 r. (data wpływu środków na konto uczelni).