WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Z dniem 19 lipca 2021 r. w systemie USOSweb uruchomiono aplikowanie o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów

Informacje na temat sposobu i terminu składania wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2021/2022 są dostępne tutaj

Informacje na temat sposobu i terminu składania wniosków o przyznanie świadczeń dla doktorantów w roku akademickim 2021/2022 są dostępne tutaj