WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Szanowni Państwo,

Na podstawie Pisma Okólnego nr 8/2021 Rektora UPH z dnia 24 maja 2021 r., informuję iż egzaminy dyplomowe w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w trybie stacjonarnym.

W związku z tym, zgodnie z Komunikatem nr 1/2021 Prorektora ds. studiów z dnia 25 maja 2021 roku prace dyplomowe winny być składane przez studentów w formie papierowej.

Szczegółowe zasady związane z postępowaniem dotyczącym składania prac określają:

Zarządzenie nr 26/2016 Rektora UPH z 22 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków jakim powinna odpowiadać praca dyplomowa oraz zasad ich archiwizowania oraz

Zarządzenie nr 56/2019 Rektora UPH z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Przypominam jednoczesnie, iż zgodnie z regulaminem studiów student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową do końca zajęć w ostatnim semestrze studiów, tj. do 20 czerwca 2021 roku.

prof. dr hab. Marek Gugała

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach