WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uwaga Studenci

Informujemy, że z dniem 26 kwietnia br. (poniedziałek) została uruchomiona możliwość składania podań
do Dziekana Wydziału poprzez system USOSweb.

Po rozpatrzeniu takiego podania przez Dziekana, będziecie mieli Państwo mozliwość zapoznać się z decyzją również za pomocą systemu USOSweb.

Możliwość taka dotyczy tylko tych decyzji, które nie są decyzjami administracyjnymi w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Decyzje administracyjne takie jak: decyzja o skreśleniu, decyzja stypendialna będą przygotowywane i wydawane jak dotychczas.

Studenci, którzy chcą składać podania do dziekanatu w sposób tradycyjny, nadal mają taką możliwość.