WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

UWAGA - STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

 

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia
od semestru letniego
w roku akademickim 2020/2021
na kierunki studiów: gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zootechnika
proszone są o wypełnienie ślubowania w systemie UsosWeb

w terminie od 24 lutego do 8 marca 2021 roku.
Przy pierwszym logowaniu do systemu UsosWeb należy zaakceptować ślubowanie.
Bez tego kroku nie będzie możliwości przejść dalej do systemu.
Jednocześnie przypominamy, iż studenci kierunków rolnictwo i zootechnika zobowiązani są
dostarczyć do Dziekanatu Wydziału zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.