WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Szanowni Państwo
Studenci Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach,

Rozpoczęła się ankietyzacja zajęć dydaktycznych po semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.
Celem ankietyzacji jest ocena sposobu realizacji zajęć dydaktycznych przez wszystkich nauczycieli akademickich.

Biorąc udział w ankietyzacji możecie:
• ocenić sposób wypełniania przez nauczycieli akademickich obowiązków dydaktycznych,
• wpływać na doskonalenie systemu jakości kształcenia,
• przedstawiać dodatkowe uwagi dotyczące przebiegu zajęć, ich jakości oraz warunków realizacji danej formy zajęć dydaktycznych.
Przypominam jednocześnie, iż ocena jest dobrowolna, a cały proces ankietyzacji jest anonimowy.
Ankiety można wypełnić w terminie do 31 października 2021 roku po zalogowaniu się
na własne konto w systemie UsosWeb.

UWAGA! - w przypadku badania ankietowego studentów ostatniego semestru studiów, oceny zajęć zrealizowanych w semestrze letnim należy dokonać bezpośrednio po zakończeniu zajęć, przed egzaminem dyplomowym.
Należy przejść do zakładki dla studentów, wybrać pozycję ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

Zachęcam do wzięcia udziału w ankietyzacji.

Państwa opinia o zajęciach jest dla nas bardzo ważna.

W razie problemów lub wątpliwości proszę o kontakt z Wydziałowym Koordynatorem ds. ankietyzacji Panią dr inż. Ewą Salamończyk: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub z Dziekanatem Wydziału: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Z góry dziękuję za zaangażowanie.

Prof. dr hab. Marek Gugała
Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

Informacja Dziekana Wydziału dotycząca ankietyzacji

W związku z otrzymaną dotacją podmiotową na 2021 r., wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów należy złożyć w terminie do 25 czerwca 2021 r.
Zgodnie z regulaminem, kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, w tym klauzulę informacyjną należy złożyć u kierownika studiów doktoranckich. Zalecaną formą składania wniosków jest droga pocztowa. Szczegóły należy ustalać z kierownikami poszczególnych studiów doktoranckich:
- dyscyplina agronomia – dr hab. inż. Beata Kuziemska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 25 643 13 56,
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce

- dyscyplina zootechnika – dr hab. inż. Ewa Wójcik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 25 643 12 12,

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,
Warunki i tryb przyznawania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów studiów stacjonarnych określa załącznik do Zarządzenia 28/2015 Rektora UPH z dnia 20 kwietnia 2015 r. z późn. zm.

Jednocześnie przypominamy, iż obowiązek przedłożenia kompletnych dokumentów spoczywa na doktorancie.

Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów studiów stacjonarnych

Wniosek o przyznanie stypendium z dotacji projakościowej

Kwestionariusz osiągnięć

Klauzula informacyjna

Rekrutacja do projektu "Doświadcz tego sam"

 

Szanowni Państwo,

Na podstawie Pisma Okólnego nr 8/2021 Rektora UPH z dnia 24 maja 2021 r., informuję iż egzaminy dyplomowe w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w trybie stacjonarnym.

W związku z tym, zgodnie z Komunikatem nr 1/2021 Prorektora ds. studiów z dnia 25 maja 2021 roku prace dyplomowe winny być składane przez studentów w formie papierowej.

Szczegółowe zasady związane z postępowaniem dotyczącym składania prac określają:

Zarządzenie nr 26/2016 Rektora UPH z 22 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków jakim powinna odpowiadać praca dyplomowa oraz zasad ich archiwizowania oraz

Zarządzenie nr 56/2019 Rektora UPH z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Przypominam jednoczesnie, iż zgodnie z regulaminem studiów student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową do końca zajęć w ostatnim semestrze studiów, tj. do 20 czerwca 2021 roku.

prof. dr hab. Marek Gugała

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach