WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 1

Kolejna edycja Pikniku Naukowego Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach już za nami. Wydarzenie to odbyło się 21 maja w ramach obchodów Święta Uczelni.

W trakcie imprezy, na której gościliśmy sympatyków zwierząt, odbyły się liczne konkursy oraz gra dogtrekingowa. Była możliwość uzyskania porad fizjoterapeutycznych oraz pielęgnacyjnych. Prowadzone były między innymi warsztaty w ogródku meteorologicznym, doradztwo nawozowe, a także bezpłatny pomiar pH gleby i podłoży ogrodniczych. Odbyły się konkursy na najpiękniejszego pupila oraz najzdolniejszego zwierzaka.
Ponadto były atrakcje dla dzieci, ścieżki sensoryczne dla zwierzaków i warszaty z robienia zabawek.

Wszystkim uczestnikom i osobom odpowiedzialnym za organizację serdecznie dziękujemy.