WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Klaudia Roman stypendium

Pani inż. Klaudia Roman – studentka drugiego stopnia kierunku Zoopsychologia z animaloterapią, po raz drugi otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2022/2023. Nagrodę wręczył JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina podczas uroczystości z okazji Święta Uczelni w dniu 17 maja 2023 r.

Pani Klaudii serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.