WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

IMG 3131

Dnia 11 maja 2023 roku gościem Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach UPH w Siedlcach była Pani Prof. dr hab. Maria Osek. Wizyta Pani Profesor związana była z przygotowaniem tablicy upamiętniającej Śp. Prof. dr hab. Barbarę Klocek, prywatnie Siostrę.

Śp. Prof. dr hab. Barbara Klocek była wybitną specjalistką w zakresie paszoznawstwa i żywienia zwierząt; kierownikiem wielu grantów wdrożeniowych (FAO, CPBR); członkiem licznych gremiów (Komitetu Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk, Zespołu ds. Środków Żywienia Zwierząt w Ministerstwie Rolnictwa); znakomitym nauczycielem akademickim i wychowawcą kadry naukowej; pełniła liczne funkcje na naszej Uczelni: Prorektora ds. nauki Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (1993 – 1999), Zastępcy Dyrektora (1989 – 1990) i Dyrektora (1991 – 1993) Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Dyrektora Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2001 – 2010) oraz Kierownika Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (1993 – 2012).
Obecność Pani Prof. dr hab. Marii Osek była okazją do wspomnień i spotkania z Dziekanem Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach dr hab. inż. Jackiem Sosnowskim, prof. uczelni, Dyrekcją Instytutu Zootechniki i Rybactwa - dr hab. inż. Dorotą Banaszewską, prof. uczelni i dr hab. inż. Katarzyną Andraszek, prof. uczelni, Dyrekcją Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa - dr hab. inż. Krzysztofem Pakułą, prof. uczelni i dr hab. inż. Robertem Rosą, prof. uczelni oraz Współpracownikami z Instytutu Zootechniki i Rybactwa.