WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W dniu 27 maja 2022 roku, w ramach podpisanej umowy o współpracy mieliśmy przyjemność gościć na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach uczniów trzecich klas z Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostrożanach, kształcących się w zawodach technik rolnik oraz technik logistyk.

Młodzież uczestniczyła w warsztatach oraz pokazach edukacyjnych przygotowanych przez pracowników Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa oraz Instytutu Zootechniki i Rybactwa.

Zakres tematyczny warsztatów był bardzo szeroki i dotyczył następujących zagadnień:

  1. „Pogoda – obserwacje i pomiary” – warsztaty prowadziła Pani dr hab. inż. Elżbieta Radzka, prof. uczelni.
  2. „Świat grzybów inny niż myślisz” - warsztaty prowadziła Pani dr inż. Anna Majchrowska-Safaryan.
  3. „Opakowania i znakowanie żywności pochodzenia zwierzęcego” - warsztaty prowadziła Pani dr inż. Ewa Salamończyk.
  4. „Właściwości fizykochemiczne mięsa wieprzowego” – warsztaty przeprowadził Pan dr inż. Krystian Tarczyński.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji oraz nauczycielom Szkoły za zorganizowanie uczniom wyjazdu.

Osobami odpowiedzialnymi za współpracę ze Szkołą w Ostrożanach są dr inż. Dorota Kołodziejczyk oraz dr inż. Krzysztof Kapela.