WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

W dniach  8-9 kwietnia 2022 r., w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce odbyły się eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W eliminacjach wzięło udział 182 finalistów z 3 województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, wyłonionych spośród 2428 uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych.  Uczniowie zgrupowani byli w 8 blokach tematycznych: agrobiznes, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, gastronomia, technologia żywności, weterynaria, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa.

W piątek o godz. 10.30 nastąpiło uroczyste otwarcie OWiUR.  W godzinach  od 11.00 do 12.00 uczestnicy rozwiązywali test, zaś po obiedzie przystąpili do zadań praktycznych.

Wieczorem, młodzież odpoczywała, a jurorzy spotkali się z nauczycielami, celem omówienia wyników zmagań ich podopiecznych.

Uroczyste ogłoszenie wyników miało miejsce w sobotę 9 kwietnia. Uczniowie szkoły w Rudce przygotowali program artystyczny.

Wyniki przekazała Przewodnicząca Komitetu Okręgowego OWiUR, Pani dr hab. Alina Janocha prof. uczelni

Puchary dla laureatów pierwszego miejsca w blokach agrobiznes, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca i weterynaria ufundował Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach UPH w Siedlcach – prof. dr hab. Marek Gugała.

Puchary dla laureatów pierwszego miejsca w blokach  gastronomia i technologia  żywności ufundowała Dyrekcja Instytutu Nauk o Zdrowiu UPH  w Siedlcach

W tegorocznej edycji olimpiady puchar dla najlepszej szkoły otrzymał Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem. Puchar dla szkoły ufundował JM Rektor UPH w Siedlcach, prof. dr hab. Mirosław Minkina. Drugie miejsce zajął Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce natomiast trzecie miejsce zajął Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Puchary dla szkół za zajecie drugiego i trzeciego  miejsca w rankingu szkół  ufundował Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach UPH w Siedlcach – prof. dr hab. Marek Gugała.

            Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych dr hab. Alina Janocha prof. uczelni , na ręce Pana Dyrektor mgr Elżbiety Owerczuk złożyła serdeczne podziękowania za merytoryczne przygotowanie obiektu, zaangażowanie oraz gościnność. Podziękowania zostały również skierowane do wszystkich sponsorów. Ciepłe słowa trafiły do nauczycieli przygotowujących młodzież oraz jurorów.

Jurorami w tej edycji olimpiady byli:

 • prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga – Przewodnicząca Jurorów
 • dr hab. Ewa Wójcik profesor uczelni,
 • dr hab. Dorota Banaszewska profesor uczelni,
 • dr inż. Krystian Tarczyński,
 • prof. dr hab. Marek Gugała
 • dr inż. Robert Rudziński,
 • dr inż. Anna Sikorska
 • dr hab. Elżbieta Radzka profesor uczelni,
 • mgr inż. Bożena Głuchowska
 • mgr inż. Łukasz Domański
 • dr hab. Jacek Sosnowski profesor uczelni
 • dr hab. Krzysztof Pakuła profesor uczelni
 • mgr inż. Katarzyna Jarecka
 • dr hab. Anna Milczarek profesor uczelni,
 • mgr Maria Sudnik,
 • mgr Agnieszka Decyk
 • mgr Katarzyna Ługowska
 • dr hab. Katarzyna Antosik profesor uczelni,
 • mgr Katarzyna Kurowska
 • mgr Milena Kobylińska
 • dr inż. Krzysztof Kapela
 • dr hab. Andrzej Wysokiński profesor uczelni,
 • dr inż. Jacek Rak
 • mgr inż. Sławomir Roguski
 • mgr inż. Krzysztof Rzewuski
 • dr hab. Anna Wysokińska profesor uczelni
 • dr hab. Roman Niedziółka profesor uczelni
 • Lekarz wet. Bogdan Zalewski
 • Lekarz wet. Szymon Pawłowski
 • dr inż. Marek Niewęgłowski
 • dr inż. Agnieszka Ginter
 • dr hab. Katarzyna Rymuza profesor uczelni

Sekretarz Komitetu Okręgowego OWiUR

Dr inż. Małgorzata Wyrzykowska