WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W okresie od maja do sierpnia bieżącego roku pracownicy Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. dr. hab. Krystyna Zarzecka, prof. dr hab. Marek Gugała, dr hab. Krzysztof Pakuła, prof. uczelni oraz dr inż. Anna Sikorska, była doktorantka Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, a obecnie pracownik Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie, jako jedyni w Polsce podjęli współpracę naukową z Wageningen University & Research z Holandii – wiodącym w Europie i uznanym w świecie ośrodkiem naukowo-badawczym z zakresu rolnictwa i produkcji żywności - w ramach projektu badawczego zleconego przez firmę Syngenta, a dotyczącego wprowadzonej w 2019 roku Strategii Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal for Europe) dla rolnictwa.

Jednym z elementów Green Deal for Europe jest strategia „od pola do stołu”, która jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata w zakresie produkcji zdrowej i przystępnej cenowo żywności, przy efektywnym i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów, poszanowaniu zasad ochrony środowiska i zachowaniu optymalnego poziomu zysków we wszystkich ogniwach łańcucha produkcji żywności.

Głównym zadaniem zespołu naukowego z Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa UPH w Siedlcach było opracowanie szeregu studium przypadków (scenariuszy) związanych z produkcją ziemniaka w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu), uwzględniających ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin, zmniejszenie zużycia składników odżywczych N i P (azotu i fosforu), zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego oraz odbudowę bioróżnorodności poprzez odłogowanie części gruntów na tle typowego gospodarstwa specjalizującego się w produkcji ziemniaka. Ponadto dokonano oceny ryzyka i konsekwencji ekonomiczno – społeczno - środowiskowych wynikających z wdrożenia poszczególnych założeń Europejskiego Zielonego Ładu zarówno dla producenta, jak i konsumenta ziemniaka w Polsce. Ważnym elementem tej współpracy były cykliczne konsultacje naukowe oraz webinarium z udziałem przedstawicieli Wageningen University & Research, podczas których mogliśmy zaprezentować Nasz Uniwersytet, badania naukowe pracowników naszego Instytutu oraz zapoznać się z problematyką badawczą Wageningen University & Research.

zdjęcie spotkania on-line