WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W dniu 7 września 2021 roku JM Rektor UPH prof. dr hab. Mirosław Minkina i dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim Sławomir Wróblewski podpisali umowę o współpracy pomiędzy Szkołą a naszym Wydziałem. Przy podpisywaniu umowy obecni byli również prof. dr hab. Marek Gugała, Dziekan Wydziału Agrobioinzynierii i Nauk o Zwierzętach oraz dr hab. inż. Dorota Banaszewska, Dyrektor Instytutu Zootechniki i Rybactwa oraz dr hab. inż. Jacek Sosnowski, Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa.

 W ramach podpisanej umowy objęta zostanie patronatem klasa o profilu technik architektury krajobrazu jako „klasa akademicka”. Wydział będzie wspomagał proces edukacyjny uczniów, między innymi poprzez działania przygotowujące do podjęcia studiów na kierunkach rolniczych, organizowane będą lekcje akademickie na terenie Szkoły. W ramach umowy istnieje również możliwość inicjowania współpracy studentów UPH i uczniów Szkoły w zakresie realizacji wspólnych projektów naukowych oraz podejmowanie dodatkowych form współpracy, w tym organizowanie warsztatów, konferencji naukowych i seminariów. Ze strony naszego Wydziału osoby odpowiedzialne za współpracę to Pani dr hab. inż. Katarzyna Rymuza z Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa oraz Pani dr hab. inż Anna Wysokińska.