WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe do dnia 11.06.2021 r.


Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus znajduje się Zarządzenie nr 68/2021 Rektora UPH z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.
W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:
- zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2021/22) podpisane przez Przewodniczącego Komisji Wydziałowej i Koordynatora Wydziałowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.
Formularze dostępne są na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus
Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr tel 25 643 19 61.


Ogłoszenie Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą o rekrutacji studentów na rok 2021/2022

Zgłoszenie kandydatury (wniosek)