WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

plakat dotyczący umowy w sprawie patentu
W dniu 5 marca 2021 roku Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zawarł umowę z Firmą Metal-Fach sp. z.o.o z siedzibą w Sokółce. Umowę podpisali JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina oraz Viceprezes spółki Janusz Kaźmierowski. Umowa ma na celu rozpoczęcie procesu testowania wynalazku „Wału rolniczego krusząco-ugniatającego” zatwierdzonego przez Urząd Patentowy RP. Twórcami wynalazku są pracownicy Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa.

 W ramach umowy, firma Metal-Fach wyprodukuje dwadzieścia egzemplarzy prototypu urządzenia, a następnie przeprowadzi szereg testów polowych. Wynalazek będzie testowany nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju na różnych typach gleb o skrajnych warunkach uprawowych m.in w Nowej Zelandii, Francji, Hiszpanii, Rosji, Stanach Zjednoczonych czy Bliskim Wschodzie. Wymiernym efektem współpracy z firmą Metal-Fach Sp. z o.o. będzie promowanie urządzenia podczas krajowych i zagranicznych wystawach rolniczych poprzez oznakowanie produktu logiem Naszego Uniwersytetu. Ponadto umowa otwiera w przyszłości przed Naszą Uczelnią możliwość komercjalizacji wynalazku. Twórcami wynalazku są prof. dr hab. Marek Gugała, dr inż. Krzysztof Kapela, prof. dr hab. Krystyna Zarzecka, dr inż. Marek Niewęgłowski oraz dr inż. Anna Sikorska (była doktorantka Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa). Zawarte porozumienie jest kolejnym etapem zacieśniania trwającej już od kilku lat współpracy naukowej Metal Fach sp. z.o.o. z naszym Uniwersytetem. Koordynatorami współpracy w ramach niniejszego porozumienia będą: ze strony firmy Metal-Fach mgr inż. Maciej Kaźmierczak i prof. dr hab. inż. Marek Gugała, przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.