WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Pracownicy Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa z wykładami na XXII Festiwalu Nauki i Sztuki

       W czwartek 15 października br. JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Pan prof. dr hab. Mirosław Minkina dokonał uroczystego otwarcia XXII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Wykład inauguracyjny pt. „Pogoda kosmiczna: co Słońce ma wspólnego z infrastrukturą energetyczną?” wygłosiła Pani dr hab. Agnieszka Gil-Świderska, profesor Instytutu Matematyki naszego Uniwersytetu. Festiwal trwał trzy dni tj. do soboty 17 października. W ramach XXII FNiS swoje wystąpienia zaprezentowało 23 wykładowców UPH, 2 doktorantów naszej Szkoły Doktorskiej i uczniowie z II LO im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach. Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa reprezentowało 3 pracowników: dr hab. inż. Marcin Becher, profesor uczelni, dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, profesor uczelni i dr inż. Bartosz Zegardło.

Tematy ich wykładów to:

„Recykling materiałów mineralnych w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego” (https://www.youtube.com/watch?v=h2uucxPA464&feature=youtu.be )

oraz „Od skały do gleby” (https://www.youtube.com/watch?v=EC9Hv9_c4uU&feature=youtu.be).

FOTOGALERIA