WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

zdjęcie pracowni Sensoryki

 

W dniu 2 marca 2020 roku w Instytucie Zootechniki Rybactwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  została uroczyście otwarta jedyna w regionie Pracownia Rehabilitacji i Sensoryki Zwierząt. W uroczystości wzięli udział Prorektor ds. nauki dr hab. Mirosław Minkina, prof. uczelni i Prorektor ds. Studiów dr hab. Anna Charuta, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska oraz Dyrektor Instytutu Zootechniki i Rybactwa prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga.

Pracownia Rehabilitacji i Sensoryki Zwierząt stanowi nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczną, z której korzystają studenci kierunków zoopsychologia z animaloterapią oraz zootechnika doskonaląc swoją wiedzę oraz umiejętności. Jest to również miejsce, z którego będą mogli korzystać właściciele zwierząt z naszego regionu. Opiekunem pracowni jest mgr inż. Anna Jakubczak. Pracownia współpracuje z lekarzami weterynarii Joanną Smyl oraz Pawłem Prokopowiczem z Gabinetu Weterynaryjnego „Piesio”. Jest wyposażona w: bieżnię - umożliwiającą rehabilitację i treningi nawet bardzo dużych zwierząt; pole magnetyczne - wykorzystywane między innymi w leczeniu schorzeń ortopedycznych; magner plus, aparat do laseroterapii (Polaris 2) - mający zastosowanie np. w poprawie mikrokrążenia; aparat do klasycznej sonoterapii i fonoforezy (ultradźwięki) – działanie przeciwbólowe, zmniejszający napięcie mięśni. Wyposażony jest również w ścieżkę sensoryczną wykorzystywaną również w terapii behawioralnej.