WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

zdjęcie pracowni w Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa

 

W grudniu 2019 roku Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa UPH w Siedlcach odwiedzili uczniowie  kształcący się w Zespole Szkół Nr 3 RCKU im. Stanisława Staszica w Łosicach. 

W ramach wizyty zostali oni zapoznani ze strukturą i ofertą edukacyjną naszej Uczelni. Ponadto uczestniczyli w kilku warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Instytutu.


Tematyka warsztatowa obejmowała zagadnienia związane z meteorologią, biologiczną ochroną roślin i właściwościami chemicznymi gleby. Młodzież zwiedzała również działające na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Przyrodniczych.


Bardzo dziękujemy uczniom i nauczycielom za skorzystanie z naszego zaproszenia.