WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

zdjęcie uczestników w trakcie realizacji warsztatów
W listopadzie bieżącego roku w Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa  UPH w Siedlcach odbył się cykl warsztatów edukacyjnych dla tegorocznych maturzystów szkół branżowych.


W zajęciach uczestniczyło 87 uczniów techników działających przy  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim i Zespole Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie.

Realizowana tematyka zajęć obejmowała:

 • projektowanie terenu i obiektów gospodarskich: podczas warsztatów omówiono aspekty interdyscyplinarnej wiedzy obejmującej aspekty właściwego gospodarowania przestrzenią oraz projektowania obiektów budowlanych przeznaczonych do chowu zwierząt gospodarskich – prowadzący dr inż. Bartosz Zegardło.
 • prognozowanie i pomiar elementów pogody: w ramach zajęć uczniowie wykonywali pomiary elementów pogody z wykorzystaniem psychrometru, termografu, barometru i barografu oraz luksomierza. Ponadto zapoznali się
  z dostępnymi w Internecie stronami z mapami synoptycznymi i prognozami pogody. Poznali zasady samodzielnego prognozowania pogody – prowadzący dr hab. Elżbieta Radzka, prof. uczelni.
 • biologiczną ochrona roślin przed szkodnikami: uczestnicy warsztatów zapoznali się z najczęściej występującymi w uprawach rolniczych szkodnikami oraz możliwością ograniczania ich występowania przy wykorzystaniu biologicznych metod ochrony roślin. Oglądali owady, nicienie i grzyby entomopatogeniczne (owadobójcze). Sporządzali preparaty mikroskopowe przedstawiające zarodniki grzybów owadobójczych. Przeszczepiali fragmenty grzybni w celu wyhodowania jej w warunkach in vitro – prowadzący dr inż. Anna Majchrowska-Safaryan.
 • uprawę muraw trawnikowych: realizowanie w ramach warsztatu zagadnienia dotyczyły przygotowania gleby do siewu nasion traw gazonowych, norm
  i techniki siewu, nawodnienia, nawożenia, koszenia, aeracji oraz diagnozowania
  i metod zwalczania chorób roślin tworzących trawnik – prowadzący dr hab. Jacek Sosnowski, prof. uczelni,
 • znaczenie próchnicy glebowej w środowisku: omówienie roli próchnicy glebowej w środowisku, jej zasobów i alternatywnych źródeł w agroekosytemie oraz metod jej oznaczania – prowadzący dr hab. Marcin Becher, prof. uczelni,
 • zapoznanie się z funkcjonowaniem i zakresem wykonywanych analiz w Wydziałowym Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Przyrodniczych – prowadzący mgr Mateusz Borkowski.