WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Spółdzielnia Mleczarska Spomlek powołała specjalny program stypendialny, wspomagający najzdolniejszych studentów, którzy w przyszłości mogą stać się jej dostawcami lub pracownikami.
Pomoc finansowa skierowana jest do dzieci obecnych członków Spółdzielni, kształcących się na kierunkach związanych z hodowlą bydła mlecznego, produkcją mleka oraz przetwórstwem mleka i żywności.
W gronie sześciu stypendystów, których komisja wyłoniła spośród nadesłanych zgłoszeń znalazła się Agata Hawryluk vel Bartoszuk - studentka IV roku kierunku Zootechnika.

Studenci przez rok będą otrzymywać stypendium w wysokości 500 zł. miesięcznie. Środki na stypendia pochodzą ze środków Komisji Społeczno-Wychowawczej Rady Nadzorczej SM Spomlek.
Aby otrzymać wspomniane stypendium, każdy kandydat musiał przedstawić dokumenty potwierdzające jego wyniki w poprzednim roku akademickim. Najlepsi zostali wyłonieni na podstawie średniej ocen w indeksie i pozycji uczelni w rankingu miesięcznika "Perpektywy". Dodatkowo punkty można było uzyskać także za osiągnięcia i publikacje naukowe, sukcesy artystyczne i sportowe oraz zaangażowanie w działalność organizacji społecznych.