WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

1

W dniu 22 czerwca 2017 r. odbyła się Konferencja Naukowa nt. „Wpływ czynników genetycznych i pozagenetycznych na jakość mięsa”, zorganizowana przez Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa, przy współorganizacji Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Konferencja, którą honorowym patronatem objęła J.M. Rektor prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk, była połączona z Jubileuszem 45-lecia pracy naukowo - dydaktycznej prof. dr hab. Marii Koćwin-Podsiadłej – wieloletniego pracownika i Kierownika Katedry Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa w Instytucie Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt. Osoby nietuzinkowej i niezwykłej o wielkiej pasji naukowego poznawania, wymagającej od siebie i od innych, ale nigdy nie przestającej widzieć drugiego człowieka. Z okazji tego wydarzenia, przy wsparciu finansowym Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego wydano jubileuszową monografię pt. „Nauka – wielka życiowa pasja” poświęconą sylwetce dostojnej Jubilatki.


DSCF5451

We wtorek 13 czerwca 2017 roku na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyły się warsztaty dla dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie. Młodych odkrywców na zajęcia warsztatowe zaprosiła Pani prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska, prodziekan ds. rozwoju. Składały się one z trzech paneli: „tajemnicza chemia”, „owoce i warzywa w odżywianiu człowieka”, „jak postępować z psem”. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci, które wróciły do domu pełne wrażeń. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal. Zajęcia przygotowali i przeprowadzili pracownicy Instytutu Agronomii oraz Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt: dr hab. Jolanta Franczuk, dr Wioleta Byszewska, dr inż. Elżbieta Horoszewicz, mgr Krystyna Chromińska, dr hab. Robert Rosa, mgr inż. Emilia Rzążewska.